Zonnepanelen

 

 

H&S Klimaattechniek panelen zijn verkrijgbaar met een zeer effectieve celtechnologie. Onze mono en polykristallijne fotovoltaïsche panelen onderscheiden zich door hun hoge effectiviteit. Onze keus zijn de zonnepanelen van logo_solarworld

Dankzij de verschillende afmetingen van de panelen kan elk installatieoppervlak optimaal worden benut. Dat verhoogt de flexibiliteit van uw planning en biedt u prestatie op topniveau – in alle opzichten.

Met de zwarte paneelserie bieden wij esthetische systeemcomponenten waarbij duurzaamheid en modern design zich perfect laten combineren.

 

Nederlands zonlicht is prima geschikt om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken. Stroom uit zonlicht is duurzaam, omdat bij de productie van elektriciteit geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrijkomen. En de prijs is steeds minder een drempel: de prijzen dalen en er is  subsidie beschikbaar in de vorm van btw korting .

Zonnepanelen voorzien op een duurzame manier in een deel van de stroombehoefte van uw huishouden. Zonlicht is onuitputtelijk; verder veroorzaakt elektriciteitsproductie met zonnepanelen geen uitstoot van broeikasgassen.

Zonnestroom concurreert steeds beter met netstroom want de kosten voor zonnepanelen dalen.

Alvast nagaan of het mogelijk is om zonnepanelen op uw woning te plaatsen, en wat de geschatte kosten en baten zouden zijn? Vraag advies op maat!

Tips zonnepanelen

  • Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u geen vergunning nodig. Uitzonderingen gelden voor monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten. Doe altijd navraag bij uw gemeente.
  • Zorg bij installatie van zonnepanelen bij voorkeur voor ventilatieruimte tussen de panelen en het dak, en rond de omvormer. Zo voorkomt u dat ze teveel opwarmen en daardoor minder efficiënt werken.